Office 365 PowerShell – 2. del

V prejšnjem članku, sem predstavil, kako si pripravimo okolje z vso potrebno programsko opremo, da bi se lahko povezali na Office 365. Namestil sem si naslednjo programsko opremo:

  • Microsoft Online Services Sign-In Assistant,
  • Azure Active  Directory Connection,
  • Azure Active Directory PowerShell.

Po uspešni namestitvi programske opreme smo se povezali na oblačno storitve z ukazom:

Connect-MsolService -Credential (Get-Credential)

Nato smo izvedli še nekaj ukazov, da smo potrdili delovanje in izvajanje PowerShell ukazov. V tem članku bomo nadaljevali z povezovanjem na posamezne storitve in predstavili posebnosti, ki jih prinesejo le-te. Prva od storitev, ki jih bom predstavil je Skype for Business.

Skype for Business (S4B)

Za upravljanje S4B potrebujemo poseben modul za PowerShell, ki si ga lahko prenesemo s spodnjega naslova:

Download Skype for Business Online, Windows PowerShell Module from Official Microsoft Download Center

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39366

Po uspešni namestitvi programske opreme, lahko odpremo svoje najljubše orodje za pisanje PowerShell skript in se povežemo na S4B v oblak. V primeru, da imamo za O365 administratorje ali za uporabnike na splošno vklopljeno tudi Multi-Factor avtentikacijo, potem z zagonom spodnjih ukazov dobimo sledečo napako:

#Brez MFA
$cred=Get-Credential
$Skype=New-CsOnlineSession -Credential $cred

V primeru, ko je vklopljen MFA morate pognati ukaz brez psCredential objekta, in sicer v obliki:

#MFA vklopljen
$Skype=New-CsOnlineSession

Po uspešni potrditvi prijave z izbrano MFA metodo, lahko poženemo še naslednje ukaze, ki nam bodo omogočili upravljanje S4B storitev.

#Uvoz seje v PowerShell
Import-PSSession $Skype

Ukazi na voljo

Da bi dobili izpis ukazov, ki so na voljo, se moramo poslužiti manjšega “workaround-a”. Ko naredimo Import-PSSession, se nam v PowerShell oknu izpiše začasno ime modula:

To ime lahko potem uporabimo za izpis ukazov in sicer na način:

#Izpis ukazov za S4B
Get-Command -Module tmp_b03cx2m5.dbc

Če uporabimo še metodo štetja, se nam izpiše številka 277, kar pomeni, da nam uvoz seje prinese v PowerShell 277 ukazov za upravljanje S4B Online.

Za pomoč vam lahko namignem, da se vsi ukazi za S4B online začnejo z “CS*”. Primer za izpis vseh uporabnikov bi tako bil:

#Izpis uporabnikov
Get-CsOnlineUser

Zaključek seje

Pri Exchange Online in S4B je zelo pomembno, da po končanem upravljanju storitev, sejo tudi ustrezno zaključimo oz. zapremo. V PowerShellu se za te namene uporablja ukaz:

Remove-PSSession

Navesti pa moramo seveda tudi, katero sejo bi radi zaključili. Če se spomnite, smo na začetku shranili našo sejo v spremenljivko “$Skype”, tako da moramo potem tudi naš ukaz temu primerno prilagoditi:

#Zaključek/prekinitev seje
Remove-PSSession $Skype

Po uspešno izvedenem koraku, je naša seja prekinjena in tudi vsi ukazi za upravljanje Skype for Business Online so s tem izginili.

Upam, da vam bodo ti napotki pomagali pri uspešnem administriranju vašega O365 okolja. Pri tem si lahko pomagate tudi z mojim naslednjim člankom.

Robi Vončina

Avtor: Robi Vončina

Office Servers and Services MVP, MCT

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja