X Blogs

who you gonna call?

Windows Azure - Novosti

clock November 1, 2010 22:11 by author Rok Bermež

Prejšnji teden je Microsoft na PDC-ju objavil nove funkcionalnosti, ki bodo v naslednjih 12 do 18 mesecih doletele Windows Azure.  Za vse tiste, ki si dogodka niste imeli časa ogledati, je tu pregled teh funkcionalnosti, ki bodo naredile Windows Azure še bolj kompletno 'cloud' platformo:

-          Dobimo novo VM vlogo, ki nam bo omogočala nalaganje svojega VHD  virtualnega diska in njegov zagon  v oblaku ter bo v začetku podpirala operacijske sisteme Windows Server 2008 R2, 2011 (ko bo na voljo), Windows Server 2003 in Windows Server 2008 s Service Pack 2. Malce kasneje, proti koncu naslednjega leta,  pride tudi 'Server Application Virtualization', ki bo omogočal nameščanje strežniških aplikacij v oblak brez potrebe po njihovem pakiranju v VHD-je. Pred tem, do konca letošnjega leta, pa dobimo administratorske pravice  in oddaljen dostop (RDP) do obstoječih VM-jev, tako da bomo lahko nanje nameščali stvari, ki jih do zdaj nismo mogli.

-          SQL Azure se z pridobitvijo  SQL Azure Reportinga in dodatnih storitev za sinhronizacijo, ki nam bodo omogočale replikacijo podatkov na lokalne strežnike in mobilne naprave, hitro približuje svojemu strežniškemu bratu. Predogled obeh storitev naj bi bil omogočen še letos.

-          Tudi AppFabric dobi nekaj novosti -  distribuiran 'cacheing', lažjo integracijo z BizTalk strežnikom ter kompozitne aplikacije.

-          Kot konkurenco Amazonovi novi micro instanci, dobimo 'Extra Small' velikost VM-ja, ki pri ceni $0,05 / compute hour precej zniža vstopni prag malih podjetij v oblak.

Z vsemi napovedanimi novostmi bo Windows Azure trenutno zagotovo najpopolnejša ponudba oblaka.Bulletproof Cross-Browser CSS Techniques

clock October 13, 2010 18:44 by author Klemen Slavič

I've written up a summary of all tehniques and tricks for cross-browser CSS coding I've learned over the years in a guest post on Script Junkie. It's meant to be a starting and reference point for anyone from beginner to advanced levels.

Have a look.Using MVC routing to address multi-tenant Azure applications

clock October 11, 2010 19:29 by author Rok Bermež

Currently I have a scenario where I have to have more than one site and multiple domains/subdomains in a single Windows Azure web role.
For obvious reasons Windows Azure give us FQDN (like myapp.cloudapp.net) instead of IP address so we have to use CNAME to point to our instance/s. The only problem with this approach is that only domain name cannot have CNAME record. For instance www.mydomain.org is fine, but just mydomain.org is not since it needs specific IP address. For the time being this was solved by pointing it to some specific address which would redirect the user to www of that domain.

That part was simple and straightforward, but now we need something inside our web role, that would detect requested domain and serve appropriate content. There are a couple of threads online that deal with the issue of addressing multi-tenant application in Windows Azure and most of them deal with url rewriting on the single domain. You can read more about it here and here.

In my project I used MVC Areas to separate different sites so all I needed was MVC routing to use domain name from incoming request in its routing configuration. I found an excellent article on the subject here, but unfortunately it was written before MVC 2 introduced areas, so in order to use it lets add area support to it.

First lets download the sample here, open and if needed convert solution and open DomainRoute.cs. We only need to add one line to the end of GetRouteData method:

if (Defaults.Keys.Contains("area"))
data.DataTokens.Add("area", Defaults["area"]);

so that it looks like:

     if (DataTokens != null)
        {
          foreach (var token in DataTokens)
          {
            data.DataTokens.Add(token.Key, token.Value);
          }
        }
        if (Defaults.Keys.Contains("area"))
data.DataTokens.Add("area", Defaults["area"]); } return data; }

 

And we are ready to register our areas as their own domains/subdomains

    public override void RegisterArea(AreaRegistrationContext context)
    {
      context.Routes.Add("subodomain_default", new DomainRoute(
      "subdomain.mydomain.si",                   
      "{controller}/{action}/{id}",      
      new { area = AreaName, controller = "Home", action = "Index",
id = UrlParameter.Optional } ) { DataTokens = new RouteValueDictionary(new {
Namespaces = new string[] { "MvcWebRole1.Areas.subdomain.Controllers" } }) } ); }

 I strongly suggest you pass Namspaces to every route registration so you can have multiple controllers with the same name serving different tenants. Soon Ill add a DomainRouteExtension and post it here so the usage will be even simpler.RadEditor MVC Helper Sample

clock September 9, 2010 00:09 by author Rok Bermež

I was asked for RadEditor MVC helper, so here it goes (copy paste code out) :

    public static MvcHtmlString RadEditorFor<TModel, TProperty>(this HtmlHelper<TModel> htmlHelper, Expression<Func<TModel, TProperty>> expression) where TModel : class
    {

      return RadEditorFor(htmlHelper, expression, ((IDictionary<string, object>)null));
    }

    public static MvcHtmlString RadEditorFor<TModel, TProperty>(this HtmlHelper<TModel> htmlHelper, Expression<Func<TModel, TProperty>> expression, object htmlAttributes) where TModel : class
    {
      return RadEditorFor(htmlHelper, expression, new RouteValueDictionary(htmlAttributes));
    }

    public static MvcHtmlString RadEditorFor<TModel, TProperty>(this HtmlHelper<TModel> htmlHelper, Expression<Func<TModel, TProperty>> expression, IDictionary<string, object> htmlAttributes) where TModel : class
    {
      string name = htmlHelper.ViewContext.ViewData.TemplateInfo.GetFullHtmlFieldName(ExpressionHelper.GetExpressionText((LambdaExpression)expression));
      TProperty value = ExpressionHelper2.GetValue(htmlHelper, expression);
      return RadEditor(htmlHelper, name, value, htmlAttributes);
    }

    public static MvcHtmlString RadEditor(this HtmlHelper htmlHelper, string name)
    {
      return RadEditor(htmlHelper, name, null);
    }

    public static MvcHtmlString RadEditor(this HtmlHelper htmlHelper, string name, object value)
    {
      return RadEditor(htmlHelper, name, null, ((IDictionary<string, object>)null));
    }

    public static MvcHtmlString RadEditor(this HtmlHelper htmlHelper, string name, object value, object htmlAttributes)
    {
      return RadEditor(htmlHelper, name, value, new RouteValueDictionary(htmlAttributes));
    }

    public static MvcHtmlString RadEditor(this HtmlHelper htmlHelper, string name, object value, IDictionary<string, object> htmlAttributes)
    {
      if (String.IsNullOrEmpty(name))
      {
        name = htmlHelper.ViewContext.ViewData.TemplateInfo.GetFullHtmlFieldName(name);
        if (string.IsNullOrEmpty(name))
        {
          throw new ArgumentException("name");
        }
      }
      if (htmlAttributes == null) htmlAttributes = new Dictionary<string, object>();
      Page page = new Page();
      RadMvcScriptManager mvcScriptManager = new RadMvcScriptManager();
      mvcScriptManager.EnableViewState = false;
      page.Controls.Add(mvcScriptManager);
      RadStyleSheetManager radStyleSheetManager = new RadStyleSheetManager();
      page.Controls.Add(radStyleSheetManager);

      //string id = name.Replace(".", "_");
      RadEditor radEditor = new RadEditor();

      radEditor.ID = name + "_radeditor";
      radEditor.ClientIDMode = ClientIDMode.Static;

      radEditor.ImageManager.ContentProviderTypeName = typeof(AzureStorageFileBrowserContentProvider).AssemblyQualifiedName;
      radEditor.ImageManager.MaxUploadFileSize = 3000000;
      radEditor.ImageManager.ViewPaths = new string[] { "uploaded/images" };
      radEditor.ImageManager.UploadPaths = new string[] { "uploaded/images" };
      radEditor.ImageManager.DeletePaths = new string[] { "uploaded/images" };

      radEditor.DocumentManager.ContentProviderTypeName = typeof(AzureStorageFileBrowserContentProvider).AssemblyQualifiedName;
      radEditor.DocumentManager.MaxUploadFileSize = 20000000;
      radEditor.DocumentManager.ViewPaths = new string[] { "uploaded/documents" };
      radEditor.DocumentManager.UploadPaths = new string[] { "uploaded/documents" };
      radEditor.DocumentManager.DeletePaths = new string[] { "uploaded/documents" };

      radEditor.MediaManager.ContentProviderTypeName = typeof(AzureStorageFileBrowserContentProvider).AssemblyQualifiedName;
      radEditor.MediaManager.MaxUploadFileSize = 50000000;
      radEditor.MediaManager.ViewPaths = new string[] { "uploaded/media" };
      radEditor.MediaManager.UploadPaths = new string[] { "uploaded/media" };
      radEditor.MediaManager.DeletePaths = new string[] { "uploaded/media" };

      radEditor.FlashManager.ContentProviderTypeName = typeof(AzureStorageFileBrowserContentProvider).AssemblyQualifiedName;
      radEditor.FlashManager.MaxUploadFileSize = 50000000;
      radEditor.FlashManager.ViewPaths = new string[] { "uploaded/flash" };
      radEditor.FlashManager.UploadPaths = new string[] { "uploaded/flash" };
      radEditor.FlashManager.DeletePaths = new string[] { "uploaded/flash" };

      //radEditor.TemplateManager.ContentProviderTypeName = typeof(AzureStorageFileBrowserContentProvider).AssemblyQualifiedName;
      radEditor.TemplateManager.MaxUploadFileSize = 500000;
      radEditor.TemplateManager.ViewPaths = new string[] { "~/content/templates" };

      radEditor.NewLineBr = false;

      radEditor.Skin = "Vista";

      //radEditor.ToolsFile = "~/Content/administracija/EditorToolbar.xml";
      if (htmlAttributes.ContainsKey("ToolsFile")) radEditor.ToolsFile = htmlAttributes["ToolsFile"] as string;
      UIHintControlParameterDataAnnotationsModelMetadata mmd = (UIHintControlParameterDataAnnotationsModelMetadata)htmlHelper.ViewData.ModelMetadata;
      if (mmd.TemplateControlParameterExist("ToolBar"))
      {
        radEditor.ToolsFile = mmd.GetTemplateControlParameter<string>("ToolBar");
      }
      if (mmd.TemplateControlParameterExist("DisableHtmlFormating") && mmd.GetTemplateControlParameter<bool>("DisableHtmlFormating"))
      {
        radEditor.StripFormattingOptions = EditorStripFormattingOptions.None;
        radEditor.DisableFilter(Telerik.Web.UI.EditorFilters.ConvertToXhtml);

      }
      if (value != null) radEditor.Content = value as string;
      radEditor.DialogHandlerUrl = "/Telerik.Web.UI.DialogHandler.axd";
      page.Controls.Add(radEditor);
      StringWriter output = new StringWriter();
      HttpContext.Current.Server.Execute(page, output, false);

      return MvcHtmlString.Create(htmlHelper.Hidden("", "ToBeReplaced").ToString() + output.ToString());
    }


Telerik ASP.NET AJAX Controls in MVC project Part ||

clock September 4, 2010 00:09 by author Rok Bermež

Some controls explicitly require to be placed within

tag. To go around this issue you can do something like this (telerik reporting used in MVC project):
public class NoServerFormPage: Page
    {
      public override void VerifyRenderingInServerForm(Control control)
      {
        // to avoid the server form (<form runat="server">) requirement
      }
    }
    
    public static MvcHtmlString TelerikReport(this HtmlHelper htmlHelper, object value, object htmlAttributes )
    {
      NoServerFormPage page = new NoServerFormPage();
      RadMvcScriptManager mvcScriptManager = new RadMvcScriptManager();
      mvcScriptManager.EnableViewState = false;
      page.Controls.Add(mvcScriptManager);
      RadStyleSheetManager radStyleSheetManager = new RadStyleSheetManager();
      page.Controls.Add(radStyleSheetManager);

      ReportViewer reportViewer = new ReportViewer();
      reportViewer.ID = "whoCares";
      reportViewer.Height = 890;
      reportViewer.Width = 700;
      
      reportViewer.ToolbarVisible = true;
      reportViewer.Report = new Ntk.Reports.Racun();
      ((Telerik.Reporting.Report)reportViewer.Report).ReportParameters["ID"].Value = value;
      reportViewer.Resources.CurrentPageToolTip = "Trenutna stran";
      reportViewer.Resources.ExportButtonText = "Izvozi";
      reportViewer.Resources.ExportSelectFormatText = "Izberi format za izvoz";
      reportViewer.Resources.ExportToolTip = "Izvoz";
      reportViewer.Resources.FirstPageToolTip = "prva stran";
      reportViewer.Resources.LabelOf = "od";
      reportViewer.Resources.LastPageToolTip = "Zadnja stran";
      reportViewer.Resources.NextPageToolTip = "naslednja stran";
      reportViewer.Resources.PreviousPageToolTip = "prejšnja stran";
      reportViewer.Resources.PrintToolTip = "Natisni";
      reportViewer.Resources.ProcessingReportMessage = "Nalagam...";
      reportViewer.Resources.RefreshToolTip = "Osveži";
      

      page.Controls.Add(reportViewer);
      StringWriter output = new StringWriter();
      HttpContext.Current.Server.Execute(page, output, false);

      return MvcHtmlString.Create(output.ToString());
    }


Battle with User Profile Service

clock September 3, 2010 23:32 by author Robi

I was configuring User Profile Service at one of our clients, and the problem was that after provisioning User Profile Service I was getting 6801 and 6803  errors in event log.

 

Central Administration site was using SSL, for example https://sharePointServer

Following examples at http://www.mylifeinaminute.com/2010/07/07/sharepoint-2010-user-profile-synchronization-errors/ I tried to fix things, but it didn't work for me...

So, after using ULS Viewer and miisclient (C:\Program Files\Microsoft Office Servers\14.0\Synchronization Service\UIShell\miisclient.exe) I found out that User profile service can not connect to the approprite Web Service.

What I did was, I opened up a miisClient, opened Management Agents, right clicked on MOSS{guid} Extensible connectivity, clicked on Properties and Configure Connection Information. After trying to configure the right connection, I found out that even though Central Administration site is on URL https://sharepointserver, the user profile connection instead of connecting to direct://sharepointserver/_vti_bin/ProfileImportExportService.asmx?ApplicationID=27c26eca%2D6eeb%2D4da4%2D9012%2Da51e02baae9a, I entered:https://SharePointServer.xnet.si/_vti_bin/ProfileImportExportService.asmx?ApplicationID=27c26eca%2D6eeb%2D4da4%2D9012%2Da51e02baae9a and everything started to work normaly.

 

I hope that helps

 Telerik ASP.NET AJAX Controls in MVC project

clock August 18, 2010 23:37 by author Rok Bermež

If we want to use Telerik ASP.NET AJAX controls in MVC project, we must also use either ScriptManager or RadScriptManager. But since neither works very well here is more MVC friendly solution:

 public class RadMvcScriptManager : RadScriptManager
{
static string JavaScriptBlockFormat = @"<script type=""text/javascript"">
//<![CDATA[
{0}
//]]>
</script>"
;

protected override void Render(HtmlTextWriter writer)
{
foreach (RegisteredScript script in GetRegisteredClientScriptBlocks())
{
if (HttpContext.Current.Items[script.Key] == null)
{
HttpContext.Current.Items[script.Key] = true;

if (script.ScriptType == RegisteredScriptType.ClientScriptInclude)
{
writer.WriteLine(String.Format(@"<script type=""text/javascript"" src=""{0}""></script>",
HttpUtility.HtmlEncode(script.Url)));
}
}
}if (HttpContext.Current.Items["AppInitialize"] == null)
{
Page.Items["AppInitialize"] = true;
writer.WriteLine(
String.Format(
JavaScriptBlockFormat,
@"if(typeof(Sys) != ""undefined""){
$addHandler(window, "
"load"", function(){Sys.Application.initialize();}); }
else { throw new Error("
"Microsoft ASP.NET AJAX cannot be initialized!"")}"));
}

StringBuilder builder = new StringBuilder();

if (HasReflectionPermission())
{
SerializeScriptsForScriptControls(Page, builder);
}

string scriptContent = builder.ToString();
if (!String.IsNullOrEmpty(scriptContent))
{
writer.WriteLine(String.Format(
JavaScriptBlockFormat,
String.Format("Sys.Application.add_init(function(){{{0}}});", scriptContent)));
}
}

internal void SerializeScriptsForScriptControls(Control control, StringBuilder builder)
{
if (control is IScriptControl && control.Visible)
{
IEnumerable<ScriptDescriptor> descriptors = ((IScriptControl)control).GetScriptDescriptors();
if (descriptors != null)
{
foreach (ScriptDescriptor descriptor in descriptors)
{
SerializeScriptControlDescriptor(descriptor, builder);
}
}
}

if (control.HasControls())
{
foreach (Control child in control.Controls)
{
SerializeScriptsForScriptControls(child, builder);
}
}
}

internal void SerializeScriptControlDescriptor(ScriptDescriptor descriptor, StringBuilder builder)
{
MethodInfo getScriptInfo = descriptor.GetType().GetMethod(
"GetScript",
BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic);
if (getScriptInfo != null)
{
string script = (string)getScriptInfo.Invoke(descriptor, new object[] { });
builder.AppendLine(script);
}
}

internal static bool HasReflectionPermission()
{
try
{
new ReflectionPermission(ReflectionPermissionFlag.MemberAccess).Demand();
return true;
}
catch (SecurityException)
{
return false;
}
}
}


SharePoint 2010 Servicve Accounts and Windows Server 2008 R2

clock July 23, 2010 18:16 by author Robi

Yesterday, I was was installing SharePoint Server 2010 at one of our clients and after the install I was getting this errors:

User Profile Service Event ID 1511. It says that account could not log on to the computer and create a profile.

After a little bit of research, I found out that all you have to do is edit a local group policy and than run a cmd and all of these errors are gone.

So run a "gpedit.msc" on your WFE where you are getting these errors and go to Computer Configuration/Windows Settings/Security Settings/Local Policies/User Rights Assigneements and Search for Allow log on Locally

Add the account for which you are getting errors. Then, start command prompt and run a command:

 runas /user:kompas-xnet\sp_apppool cmd

 Type the password and if you go to your users folder you should see a folder with your service account name.

You can now remove Allow log on locally permission for the account. 

Voila.

 Handy jQuery developer plugins

clock July 6, 2010 21:32 by author Klemen Slavič

I've commited a new plugin to my open source repository at Google Code – Niftyscripts. Currently, I've pushed a new plugin that scans the current document and reports unused CSS rules and their origins.

To read more, visit the site or browse the source tree.Photoshop Tutorial: Shiny Apple Icons

clock July 4, 2010 06:08 by author Klemen Slavič

You can read my new tutorial in Slovene here.About the author

Rok Bermež is Slovenian Windows Azure MVP, he works as a Software Engineer and Microsoft Certified Trainer at Kompas Xnet. His primary interests include cloud computing and web development. With extensive experience in development and architecture he participated in many projects and since the CTP release of Windows Azure much of those projects are based on Windows Azure platform. Rok has been delivering courses, writing code and speaking at conferences and community events on Microsoft technologies for the last couple of years. You can also find him on Twitter (@Rok_B).

Month List

Sign In